გალერეა

PHCOKER კომპანიის ქარხანა სურათი

ლაბორატორია

PHCOKER კომპანიის ქარხანა სურათი

საკონფერენციო ოთახი

PHCOKER კომპანიის ქარხანა სურათი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის წევრი

PHCOKER კომპანიის ქარხანა სურათი

მტკივნეული სამუშაო სემინარი

PHCOKER კომპანიის ქარხანა სურათი

ქარხნის შენობა

PHCOKER კომპანიის ქარხანა სურათი

ლაბორატორია XX

PHCOKER კომპანიის ქარხანა სურათი

სემინარის წარმოება და აღჭურვილობა

PHCOKER კომპანიის ქარხანა სურათი

ოფისი

PHCOKER კომპანიის ქარხანა სურათი

ტექნიკა

PHCOKER კომპანიის ქარხანა სურათი

სამეცნიერო გუნდი

PHCOKER კომპანიის ქარხანა სურათი

ლაბორატორია